Trzydzieści lat czyli Życie szulera


WARNER,
(do siebie)
Aha! Pan Rodolf zgrał się
(głośno)
Coż ci to mon cher? nie zdaiesz się. bydź kontent z fortuny?
RODOLF
I owszem, fortuna tak się ze mną obeszła, iż, mnie zapewne poprawi na zawsze...
Od ośmiu dni, iak mnie uwiodłeś, wciągnąłeś do tego domu, widziałem, byłem świadkiem, doświadczyłem wszystkich trafów gry, i przegrałem dwadzieścia tysięcy franków...
Niestety! trzecią część maiątku zebranego powoli i przez chwalebną pracę cnotliwego Oyca!..
Lecz nie żal mi, gdyż tym kosztem poznałem ludzi, przed któremi uciekać i mieysca któremi brzydzić się należy.
-----------------------------
(1) przez cały czas aż do noty długiey gra trwa ciągle i słychać zawsze Bankiera wywołującego różne trafy
WARNER
Zwykłe trele nieszczęśliwych
graczy, ieden uśmiech fortuny, a zmieniają tony... Daley, nie smuć się, bądź filozofem... nauczę cię sposobu.. lecz cicho...
spostrzegam kogoś, z kim iako przyiaciel, zapoznać cię pragnę.
RODOLF.
To Oskar Germany!
WARNER
(powierniczo)
Tak iest, schodzimy się tu co noc. O! to gracz nieustraszony, zaraz.
RODOLF.
Zmiłuy się, w tem mieyscu nie wydaway moiego nazwiska. —
OSKAR
(wchodzi skwapliwie ocieraiac pot z czoła)
Ha! przybyłem nakoniec: dzień dobry, Warner, która godzina?
WARNER
Północ.
OSKAR.
Tak późno! o nieszczęście... Liczyłem na noc dzisieyszą. Od kilku iuz dni los mnie ciągle prześladuje.
Wiesz, żem przegrał te trzydzieści tysięcy, które mi dał Oyciec na kupno brylantów dla moiey narzeczoney, poymuiesz więc, ze iakim bądź kosztem musiałem mieć pieniądze.
Lecę do naszego lichwiarza: zdrayca! wyiechał na wieś; ia za nim, i iak mnie widzisz, ztamtąd przybywam.
WARNER
Czemużeś mi nic nie mówił? iestem w sztosie wygrałem.
OSKAR.
Tego ia zgadnąć nie mogłem:.. użyłem więc kilku kleynotów, które w ręku tego nielitościwego Araba, przemieniły się iak Jowisz w tę. złotą rosę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: